Vinícola del Priorat

Ubicació privilegiada

Les terres emparades per la DOQ Priorat tenen uns límits geogràfics que provenen d’una herència humana i geològica. El Priorat de la llicorella és una contrada amb personalitat formada a partir de la geologia, dels pobles i del conreu. El lligam històric prové de la correspondència d’aquestes terres amb els dominis directes de la Cartoixa d’Scala Dei. La situació en el cor del Priorat fa que a partir de l’any 1917 es fundin les cooperatives de Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i El Lloar de les quals n’és successora l’actual Vinícola del Priorat.

Vinícola del Priorat

És l’única cooperativa de la DOQ Priorat formada per productors pagesos que gestiona íntegrament el procés de producció, elaboració i comercialització del vi. Per acord del 17 de juny del 2007 Vinícola del Priorat passa a ser una cooperativa de primer grau. Aquest fet ha permès que en l’actualitat la gestió comercial estigui més a prop de la producció.

Característiques pròpies

La Vinícola, agrupa uns 140 socis productors, amb un total de 210 hectàrees de vinya i 320 d’olivera. Aquests productors són hereus dels vells pagesos dels nostres pobles. Han sabut mantenir viu el conreu mil·lenari de la vinya en aquestes terres malgrat els moments d’adversitat com ho va ser la plaga de la fil·loxera. Treballen vinyes de petites dimensions amb una baixa producció per cep –al voltant d’un quilo de raïm-. L’orografia tortuosa del Priorat, el conreu en costers amb pendents que poden arribar a superar el 30%, el sòl de llicorella (fragments de pissarra) i l’edat avançada de les seves vinyes (encara es conreen costers amb vinyes quasi centenàries) proporcionen aquesta excepcional producció.

Vinícola del Priorat

Filtres actius